Algemene Leden Vergadering DKP

Woensdag 18 maart 2015   20:00

is er de algemene ledenvergadering.

Laat uw stem horen  , wees erbij

Het Bestuur